Autor aivaras.zukauskas@gmail.com

O autorovi

Home gardening

Kenyan schools remain closed. Children cannot manage their training farms at school and any meeting of a large number of people is forbidden. Carole visits children in their homes, finds out how they are doing, what they need and how they could use a lot of free time. Many of them would like to transfer their knowledge...

We’re buying land for our training farm

For 4 years we have been teaching children to farm ecologically on school training farms. More than 150 children participated in practical and theoretical lessons. 25 of them have already built a garden at home. Children enjoy learning how to grow their own fruits and vegetables and there is great interest in this project in other...

Kupujeme pozemek pro naši tréninkovou farmu

Už 4 roky učíme děti ekologicky farmařit na školních tréninkových farmách. Víc než 150 dětí se podílelo na praktické i teoretické výuce. 25 z nich si už vybudovalo zahradu doma. Děti baví se učit jak si vypěstovat vlastní ovoce a zeleninu a o tento projekt je velký zájem i na dalších školách. Koronavirová krize ještě více ukázala, jak důležité je produkovat potraviny...

Domácí zahrady mají zelenou

Keňské školy zůstávají nadále zavřené. Děti nemohou obhospodařovat své školní tréninkové farmy a jakékoliv setkání většího počtu lidí je komplikované. Carole tedy objíždí děti doma, zjišťuje jak se jim daří, co potřebují a jak by mohly využít spoustu volného času. Mnoho z nich má zájem přenést své znalosti ze školní farmy domů a založit domácí zahradu, která uleví mamince...