Vřele děkujeme

Když ti někdo ublíží, napiš to do písku.                              Když ti někdo pomůže, vytesej to do kamene.

(keňské přísloví)

Dárci 2020

Společnosti:

Apoštolská církev Trutnov, Církev Hope Litoměřice, Farnost ECM Jihlava, GIVT.cz s.r.o., Křesťanský sbor DOBRÁ ZPRÁVA, Jablonec nad Nisou, Show Down Display, město Litoměřice, Nadace Via, Sbor Křesť.společenství, Žďár n. S., Tryado topic s.r.o., ZŠ Masarykova Litoměřice, 

Jednotlivci:

Bacharová Gabriela, Bakeš Jiří, Baloun Radek, Barešová Anna, Baumruková Emílie, Bedrníková Michaela, Beránková Alena, Bílková Magdalena, Březovská Lenka, Buzková Pia, Civínová Jana, Čapková Monika, Černá Milena, Faltovi Monika a Petr, Ferko René, Firlová Milena, Fišer Josef, Fišerová Hana, Haicová Zdenka, Hermann Petr, Holá Lenka, Horkých Jarka a Bohumil, Horváthová Jana, Hrušková Radka, Chaloupková Klára, Chytil Rudolf, Jersáková Libuše, Jersáková Věra, Kišová Petra, Klusák Jaroslav, Kochanovi  Eva a Miroslav, Kovářová Hana, Krejzová Kateřina, Krška Josef, Kubešová Jana, Kuloušková Lenka, Langovi Markéta a Tomáš, Langovovi Monika a Martin, Lejsková Lenka, Lubuská Lucie, Martincová Monika, Matoušek Karel, Mifek Martin, Miléř Tomáš, Moravcová Lydie, Munčinských Kamila a Roman, Němečková Jana, Nešetřilová Olga, Novotná Jaroslava, Obare Maurice Otunga, Pelant Petr, Petrskovska Jana, Pikola Tomáš, Podraská Denisa, Pokorný Petr, Pyszková Lenka Obare, Reichelová Martina, Rokůsková Renata, Sazeček Jaroslav,  Slavíček Aleš, Smetanová Petra, Smutný Marek, Sněhotová
Zdenka, Snížek Daniel, Sochorová Kateřina, Šimralová Iva, Šipková Hana, Švarc Rostislav, Švehlovi Lojza a Slavomila, Ťopka Petr, Trejbalová Marcela,  Unger Josef, Vachutka Tomáš, 
Velcová Sylva, Vlčková Rita, Vomáčková Martina, Voženílková Miroslava, Zajíčková Renata

Dárci 2019

Společnosti:

Apoštolská církev Trutnov, AWAL s.r.o., Církev Hope Litoměřice, Farnost ECM Vilová, Farnost ECM Jihlava, GIVT.cz s.r.o., Jansen Display s.r.o., město Litoměřice, Nadace Via, Porto MMXVII s.r.o., Tegyma s.r.o., ZŠ Masarykova Litoměřice, ZŠ U Stadionu Litoměřice

Jednotlivci:

Bacharová Gabriela, Barešová Anna, Barnes Esther, Baumruková Emílie, Bedrníková Michaela, Beránková Alena, Bílý Martin, Boháč Richard, Březovská Lenka, Buzková Pia, Civínová Jana, Čapková Monika, Černá Milena, Černý Miloš, Faltová Monika, Ferko René, Fišer Josef, Fišerová Hana, Freca Menzel, Gal Josef, GIVT.cz s.r.o., Haicová Zdenka, Hanelová Iva, Havrlantová Hana, Hermann Petr, Hlavová Dagmar, Horký Bohumil, Horváthová Jana, Hrušková Radka, Hula Petr, Chytil Rudolf, Jarkovská Alena, Jarkovská Lucie, Jersáková Libuše, Kárník Petr, Kimmerová Hana, Kišová Petra, Klement Petr, Klusák Jaroslav, Kocián Ladislav, Kochanová Eva, Koláčková Olga, Korandová Monika, Kotula Aleš, Kovářová Hana, Kožušková Miroslava, Kratochvíl Miloslav, Krutílková Eva, Kubešová Jana, Kučerová Monika, Kulhánková Markéta, Kunčarová Dana, Kupsová Marie, Lang Martin, Lang Tomáš, Lejsková Lenka, Lubuská Lucie, Málek Jakub, Malý Vlastimil, Martincová Monika, Mifek Martin, Miléř Tomáš, Mrvková Eva, Munčinský Roman, Nešetřil Radek, Nešetřilová Olga, Novotná Jaroslava, Obare Maurice Otunga, Pčolka Tomáš, Pelant Petr, Petrskovská Jana, Pikola Tomáš, Podraská Denisa, Pokorný Petr, Pýcha Pavel, Pyszková Lenka Obare, Rokůsková Renata, Sazeček Jaroslav, Slavíček Aleš, Slavík Oldřich, Smetanová Petra, Smutný Marek, Spoustová Olga, Šimral Josef, Šimralová Iva, Šipková Hana, Švehlová Slavomila, Tomanová Jitka, Ťopka Petr, Trejbalová Marcela, Trousilová Lenka, Unger Josef, Váchová Jana, Velcová Sylva, Vítek Jiří, Vomáčková Martina, Zajíčková Ivana, Zajíčková Renata

Dárci 2018

Společnosti:

Česká rozvojová agentura, Jansen Display s.r.o., Nano Energies a.s., město Litoměřice, Tegyma s.r.o., ZŠ Masarykova Litoměřice, ZŠ U Stadionu LItoměřice

Jednotlivci:

Barešová Anna, Bedrníková Michaela, Boháč Richard, Březovská Lenka, Civínová Jana, Čapková Monika,  Falta Petr, Hišer Josef, Fišerová Hana, Fišerová Miluše, Haicová Zdena, Hermann Petr, Holá Lenka, Hoeger Sussan a Martin, Horkých Bohumil a Jarka, Horvathová Jana, Hrušková Radka, Kišová Petra, Klusák Jaroslav, Koláčková Olga, Konečný Jarek, Kovářová Hana, Kubešová Jana, Kučerová Monika, Langovi Markéta a Tomáš, Lejsková Lenka, Lubuská Lucie, Miléř Tomáš, Mrvková Eva, Munčinských Kamila a Roman, Novotná Jaroslava, Obare Maurice Otunga, Pelantovi Michala a Petr, Petrskovská Jana, Podrazská Denisa, Rokůsková Renata, Sazečkovi Danka a Jaroslav, Skořepová Magdalena, Smetanová Petra, Šimralová Iva, Šipková Hana, Štolcová Radka, Švehlová Slavomila, Trejbalová Marcela, Tykvová Eva, Tym Antonín, Váchová Jana, Vargová Jana, Vomáčková Martina, Zajíčková Renata, Voříšek Jan, Wangle Veronika a Jason, Žukauskas Aivaras.

 

Dárci 2017

Společnosti:

Česká rozvojová agentura, Earhtport, Gymnázium Rumburk, Jansen Display s.r.o., Nano Energies a.s., město Litoměřice, Tegyma s.r.o., ZŠ Masarykova Litoměřice, ZŠ Pohůrecká České Budějovice

 

Barešová Anna, Bedrníková Michaela, Boháč Richard, Březinová Martina, Březovská Lenka, Cimická Dana, Civínová Jana, Čapková Monika, Černá Milena, Čigáš Milan, Čuchalová Zora, Falta Petr, Fišerová Hana, Fišerová Miluše, Gryndler Martin, Haicová Zdenka, Hamelová Iva, Hermann Petr, Hoeger Sussan a Martin, Horkých Bohumil a Jarka, Horská Hana, Horvathová Jana, Hrušková Radka, Hulovi Eva a Petr, Kišová Petra, Klenor Karel, Klusák Jaroslav, Kochanovi Eva a Mirek, Koláčková Olga, Kovářová Hana, Kubešová Jana, Kučerová Monika, Langovi Markéta a Tomáš, Lejsková Lenka, Lubuská Lucie, Mrvková Eva, Novotná Jaroslava, Obare Maurice Otunga, Pelantovi Michala a Petr, Petrskovská Jana, Pleskot Robert, Podrazská Denisa, Pražáková Drahomíra, Pýcha Pavel, Pýchovi Pavla a František, Rokůsková Renata, Sazečkovi Danka a Jaroslav, Smetanová Petra, Slavíček Aleš, Šipková Hana, Štolcová Radka, Švehlová Slavomila, Trejbalová Marcela, Tykvová Eva, Tym Antonín, Váchová Jana, Vargová Jana, Vičarová Jana, Vomáčková Martina, Zajíčková Renata, Wangle Veronika a Jason, Žukauskas Aivaras