Školní tréninové farmy

 Kdo chválí déšť, na toho zapršelo.

(keňské přísloví)

Učíme farmařit vesničany v Keni                                                Co se podařilo

   Učíme ekologické farmaření v západní Keni. Zakládáme školní tréninkové farmy na školách, kde se děti i jejich rodiče prakticky učí jak si vypěstovat vlastní potraviny.

   Znalost pěstování klíčových plodin je důležitá, obzvlášť v současné době, kdy se nedá spoléhat na dovoz jídla. V západní Keni se lidé tradičně živili rybolovem nebo pastevectvím.  Znalost pěstování rostlin tu proto chybí.  Rodiny ale často vlastní kousek půdy. Ceny potravin se neúnosně zvyšují. I proto roste zájem o pěstování ovoce a zeleniny.

   Děti podle instrukcí svých učitelů pěstují na školních farmách ovoce, zeleninu, luštěniny, koření… Co vypěstují, využije školní kuchyně, část si žáci odnesou domů nebo prodají. Vedeme tyto tréninkové farmy k soběstačnosti. Obvykle toho dosáhnou v 2. roce. Děti také motivujeme k tomu, aby svoje znalosti využily i doma, kde si založí domácí zahradu. Všechny maminky to ocení.

   Naším cílem je vychovat z některých z nich úspěšné ekofarmáře, kteří budou zajišťovat obživu pro svou rodinu a obohatí místní trh o kvalitní lokální potraviny. Poskytneme jim potřebné znalosti proto, aby se mohli specializovat a vzájemně spolupracovat místo konkurence.

   Abychom mohli nabídnout ucelený komplex služeb více školám a komunitám, vybudujeme vlastní ukázkovou tréninkovou farmu.  Ta bude fungovat nezávisle na dění ve školách. Aby tato farma mohla vzniknout, aktuálně na ni sháníme finance. Můžete přispět i vy zasláním svého příspěvku na  číslo účtu 2107333074/2700. Děkujeme. Děkujeme.

V roce 2017 jsme založili tréninkovou farmu v základní škole Ndere.

V roce 2018 jsme založili tréninkovou farmu v základní škole Barchando.

V roce 2019 jsme založili tréninkovou farmu v základní škole Lolwe.

Založili jsme 3 školní tréninkové farmy

Pěstuje se na nich zelenina, ovoce, obilí

Stará se o ně více než 250 žáků

Uspořádali jsme 8 odborných seminářů

32 dětí si založilo domácí zahradu

Fotogalerie