Školní tréninové farmy

 Kdo chválí déšť, na toho zapršelo.

(keňské přísloví)

Učíme farmařit vesničany v Keni                                                Co se podařilo

   I v dnešním globalizovaném světě je půda a zemědělská činnost nedílnou součástí afrického venkova. Schopnost vypěstovat si vlastní potraviny a zajistit si tak obživu pro sebe a svou rodinu, je stále nezbytnou dovedností lidí, žijící na nerozvinutém africkém venkově.

   Globální oteplování, přítomnost velkých mezinárodních zemědělských společností (např. Monsanto) a velká migrace lidí z vesnice do měst, mění podobu současného zemědělství v Africe. Pěstování mnohých tradiční plodiny bylo nahrazeno pěstováním tzv. „komerčně výnosnějšími plodinami“, podporuje se extenzivní zemědělství s brzkým vyčerpáváním půdy, zkracuje se období dešťů a období sucha se naopak prodlužují. Lidé tak již po mnoho let, ztrácejí svou schopnost aktivně využívat svou půdu a dovednosti potřebné k tradičnímu zemědělství. V tomto důsledku mnohdy žijí v chudobě nebo odcházejí z venkova do měst.

   V rámci projektu Školní tréninkové farmy jsme se rozhodli podpořit zemědělské dovednosti a znalosti na místních primárních a sekundárních školách, se kterými již léta spolupracujeme. Žáci, studenti, ale i jejich rodiče se zde učí vše potřebné pro to, aby si na svých políčkách mohli vypěstovat potraviny, případně aby je proměnili v ekonomicky produktivní farmy. V rámci zemědělské činnosti se zaměřujeme nejen na běžné potraviny jako cibule, rajčata, zelí, skumawiki (africká divoká kedlubna), ale také na tradiční potraviny, které mají vysokou nutriční hodnotu a multifunkční využití. Do africké kuchyně se tak opět vrací např. kashawa, managu, amarant nebo sezam.

   V současné době provozujeme 3 tréninkové školní frmy na 3 základních školách. Jedná se o školy Ndere (od roku 2017), Barchando (od roku 2018) a Lolwe (od roku 2019). Všechny školy se nacházejí v západní Keni poblíž Viktoriina jezera.

   Výuka probíhá formou seminářů a praktických demonstrací přímo na farmě, které jsou realizované na školních pozemcích. Vyučovány jsou základy rostlinné, tak i živočišné výroby, ale i konkrétní specializace (zelenina, ovoce, luštěniny, byliny a léčivky, stromy, drůbež, ryby, včely, kozy atd). Pozornost je věnována také způsobu uskladnění a zpracování, marketingu při prodeji a jiným potřebným tématům.

   Chceme, aby žáci participovali na obhospodařování školní farmy a byli zapojeni. Různé skupiny žáků se o farmy starají během i po vyučování nebo např. i v době prázdnin. Žáci se také podílejí na rozhodování, jak využít vypěstované plodiny.

 

Založili jsme 3 školní tréninkové farmy

Pěstuje se na nich zelenina, ovoce, obilí

Stará se o ně více než 150 žáků

Uspořádali jsme 6 seminářů

12 dětí si založilo zahradu doma

 

Fotogalerie