Artworkshop

                       Chceš-li se naučit rybařit, rybař s rybářem.

                       (keňské přísloví)

Férový obchod přímo s keňskými výrobci                                 Co se podařilo

Vážíme si ruční práce mnoha keňských řemeslníků a řemeslnic. Výrobky, které pro vás nakupujeme a dovážíme do České republiky, jsou zpracovávané z lokálních materiálů na základě afrických výrobních tradic. Při jejich nákupu vždy platíme férovou cenu vycházející z místních podmínek.

S vybranými výrobními skupinami a družstvy pracujeme dlouhodobě a snažíme se je podporovat a rozvíjet i v jiných oblastech, například jsme podpořili komunitní chov kuřat v Tabace nebo trénink finanční udržitelnosti.

Spolupracujeme s těmito skupinami řemeslníků:

Svépomocná skupina „Single mothers“ ze slumu Kibera - výroba papírových korálů

Svépomocná skupina „Victourious“ ze slumu Kibera - výroba kostěných šperků

Svépomocná skupina „Smolart“ z vesnice Tabaka - výroba mastkových dekorací

a další řezbáři z vesnice Tabaka - také výroba mastkových sošek

Spolupracujeme se 4 týmy výrobců

Zadáváme práci cca 30 řemeslníkům

Koupili jsme více než 35.000 ks zboží

Byli jsme na cca 600 prodejních akcích

Výtěžek je využit v ostatních projektech

Fotogalerie