Otevřená škola

To co pominulo, už není nemocí. Je třeba léčit budoucnost.

(keňské přísloví)

Otevíráme vzdělání vesnickým dětem                                       Co se podařilo

Projekt Otevřená škola zpřístupňuje vzdělání pro vesnické děti v Keni.

Pravidelné sponzorství dítěte

Jednou z možností projektu Otevřená škola je pravidelné sponzorství konkrétního dítěte, které je využito na vzdělání a další výdaje, dle dohody se sponzory. Je možné, aby více sponzorů podporovalo i jedno dítě. Sponzoři od nás dostávají 3x ročně fotografie, informace o dítěti a o jejich školních výsledcích.

Děti, které potřebují podporu, vybírají tamní učitelé, kteří znají jejich situaci. Rodiny dětí jsou pravidelně navštěvovány našimi koordinátory. Ti jim poskytují i další potřebnou pomoc, jako zprostředkování zdravotní péče, spolupráci se školou atd.

V současné době takto podporujeme 16 dětí.

 

S kozou do školy – jednorázová podpora dítěte

Díky našim spolupracovníkům v Keni, kteří aktivně působí v mnohých vesnicích a komunitách, víme o dětech, které ztratily jednoho nebo oba rodiče a velmi těžce shánějí finanční prostředky k financování svého vzdělávání. Na základě jednorázového daru, dětem přispíváme na koupi kozy a uniformy. Uniforma je nezbytnou výbavou keňského školáka. Z prodeje kůzlat jsou děti schopny hradit školné.

Děti v tomto programu jsou také pod mentoringem našich keňských kolegů a v případě potřeby s nimi individuálně řešíme i jiné problémy.

Doposud jsme podpořili 78 dětí.

Podpora místní školy

Díky naší letité spolupráci s keňskými školami se podílíme také na jejich podpoře a vybavenosti. Velkou část této podpory nám umožňují české školy, které jsme oslovili předešlými projekty Africké vyhlídky nebo Shirika, ale velkou podporu pro místní školy dostáváme také od individuálních dárců.

V rámci českého sponzorství pořizujeme učebnice, výtvarné či sportovní potřeby a další pomůcky. Kromě vzdělávacích pomůcek pomáháme školám také s technickým vybavením. Za své působení v Keni jsme již podpořili například:

●       vybetonování podlahy ve třídě ve školách Nyalunya a BJB Kibera

●       knihy a nábytek pro knihovny ve školách Kawili, Nyalunya, Barchando

●       kovové dveře do tříd ve školách Ndere a Lolwe

●       školní WC pro školy Nyalunya a BJB Kibera

●       nádrž na vodu pro školy Kawili, Barchando, Ndere, Lolwe, Ligoma

●       elektrifikaci třídy ve škole Kawili

●       instalaci solárních panelů ve škole Wambasa

●       internetové připojení ve škole Ndere, Lolwe a Ligoma

Dlouhodobě podporujeme 16 dětí

Dokončili jsme podporu pro 21 dětí

Jednorázově jsme podpořili 11 studentů

Kozu dostalo 78 dětí

Vybavením jsme pomohli 10 školám

Fotogalerie