Spolupráce

Na jednom kameni se hrnec neudrží.

(keňské přísloví)

Naše spolupráce může být velmi různorodá                           Co napsali žáci

Za dobu našeho fungování jsme mohli zrealizovat dlouhou řadu prospěšných aktivit a projektů s dobrovolníky, školami, firmami nebo i s městem Litoměřice. Vaše znalosti a dovednosti nám mohou výrazně pomoct a vy získáte nové zkušenosti, přátelství a možná i nový náhled na svět.

Máme široké spektrum činností, které mohou dělat dobrovolníci. Spolupracujeme se školami tak, aby to bylo zajímavé a přínosné pro jejich studenty. Můžeme nabídnout zajímavý program i firmám, který zvýší zájem jejich klientů nebo podpoří motivaci jejich pracovníků.

Pokud máte zájem se zapojit do rozvojové spolupráce v Keni, pak nás zajímají vaše nápady. Možná vy máte dovednosti nebo možnosti, které nám chybí. My vás zase můžeme uvést do reálného života v Africe.

MARIE A JONÁŠ, 7. A

Dne 4. 4. proběhla na ZŠ U Stadionu přednáška o pozitivním životě. Paní Rokůsková z ShineBean, které se zaměřuje na problémy lidí v Africe, si pro nás připravila poutavý program. Na začátku nás seznámila s pojmem pozitivní život. Tím byla zahájena diskuse, do které se zapojili všichni žáci. Četli jsme si příběhy různých lidí s nemocí AIDS, které byly autentické a poučné. Shlédli jsme prezentaci o celé problematice, kterou bych doporučila každému, neboť nakažení virem HIV jsou lidé nejen v Africe.

Fotogalerie