Darujte

Darovat něco je věcí srdce, nikoli bohatství.

(keňské přísloví)

Dárci sejí, my zaléváme                                                                  Naši hlavní partneři

   Vážíme si lidí, kteří nám věří a podporují naše projekty. Všechny dary využíváme efektivně a snažíme se o transparentnost a informovanost našich dárců.

Své příspěvky můžete zaslat na účet 2107333074/2700.                                                      Do zprávy napište účel podpory a váš e-mail, abychom vás mohli kontaktovat. Děkujeme!

Aktuálně můžete darovat na:

Projekt  TRÉNINKOVÁ  EKOFARMA SIVETIO                                                                          Kupte třeba:                                                                                                                              slepice (150,- Kč)                                   králík (250,- Kč)                                    krůta (750,- Kč)  nebo přispějte jakoukoliv částkou na vybavení pro chov těchto zvířat.

STAŇTE SE PRAVIDELNÝM DÁRCEM! To je nejlepší forma podpory.

Projekt OTEVŘENÁ ŠKOLA

DEJTE ŠANCI jednomu dítěti na lepší budoucnost! Kupte mu třeba kozu nebo ho dlouhodobě podporujte ve studiu. Aktuálně hledáme částečnou nebo plnou podporu pro studium 3 středoškoláků. Plná podpora vychází na 2.500,- Kč měsíčně, ale jakákoliv částka pomůže některému z nadaných studentů.

 

MÚŽETE SI SAMI URČIT, jak bude vaše podpora využita nebo to nechat na nás. Jsme otevření vašim originálním představám o využití vaší podpory a rádi s vámi budeme o tom komunikovat.

●       Nejméně 90% z částky, kterou nám svěříte, použijeme k účelu, který si zvolíte.

●       Budeme vás informovat o konkrétním využití vašich financí.

●       Darovací smlouva a potvrzení pro odpočet daně je samozřejmostí.

●       Můžeme Vám vystavit darovací certifikát.

●       Pokud máte zájem o sponzorství, můžeme Vám poskytnout reklamu.

SHOWDOVN DISPLAYS

Firma se svými zaměstnanci podporuje projekt Školní tréninkové farmy.

MĚSTO LITOMĚŘICE

Město Litoměřice podporuje vybavení 2 školních farem.