ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Otevřená škola

Otevřená škola zpřístupňuje a zkvalitňuje vzdělání pro vesnické děti v Keni.

Podporujeme konkrétní děti, jejich školy i partnerství škol v ČR a v Keni.

 

 Děti v nouzi je možné podpořit jednorázově. Jedná se o děti, které ztratily jednoho nebo oba rodiče, případně o děti z rodin, které jim nemohou zajistit další vzdělání. Obvykle od nás dostávají kozu a uniformu. Z prodeje kůzlat si pak samy hradí náklady na další vzdělání. Možné jsou ale i jiné formy podpory. 

 Další možností je pravidelné sponzorství konkrétního dítěte, které je využito na vzdělání a další výdaje, dle dohody se sponzory. Je možné, aby více sponzorů podporovalo i jedno dítě. Sponzoři od nás dostávají 3x ročně fotografie, informace o dítěti a o jejich školních výsledcích. Děti, které potřebují podporu, vybírají tamní učitelé, kteří znají jejich situaci. Rodiny dětí jsou pravidelně navštěvovány našimi koordinátory. Ti jim poskytují i další potřebnou pomoc, jako zprostředkování zdravotní péče, spolupráci se školou a pod. Více informací o podpoře dětí najdete zde.

 Zkvalitňujeme vybavení keňských škol. Pořizujeme jim učebnice, výtvarné či sportovní potřeby a další pomůcky. Některé výukové pomůcky vyrábějí české děti a studenti. Velkou část zmiňované podpory nám umožňují české školy, které jsme oslovili projektem Africké vyhlídky. Pomáháme školám také s technickým vybavením. Již jsme zajišťovali vybetonování podlahy ve třídě, nábytek pro knihovnu, dveře do tříd, školní WC, nádrž na vodu, elektrifikaci třídy nebo dokonce instalací solárních panelů.

 I vy můžete přispět ke kvalitnější výuce tamních škol.

 

Díky finanční podpoře České rozvojové agentury a spolupráci s Multikulturním centrem Praha vznikl projekt Shirika, který projekt Otevřená škola ještě prohlubuje.

 

Fotogalerie

Jak vnímáme Evropu - škola Kawili Jak to vypadá v Evropě - škola Barchando Seminář pro učitele - škola Kawili Učitelé na semináři, škola Kawili Pedagogický sbor, škol Barchando Skupinová práce učitelů - škola Barchando Instalace solárních panelů ve škole Wambasa Počítačová učebna jede na solár Sbírka pomůcek ve škole U Stadionu Předání pomůcek ve škole Barchando Děkujeme za pastelky Dopisujeme si s dětmi ze školy U Stadionu Výukové pomůcky, Karlínské gymnázium Výukové pomůcky ve škole Kandiege Výukové pomůcky z Malostranského gymnázia Nádrž na vodu pro školu Kawili Nádrž je hojně využívaná Knihovna ve škole Kawili Knihovna od ZŠ na Valech Učebnice ke studiu Partnerská škola Nyalunya Plyšáci pro radost Darujeme kozu Kontrolujeme, jak se děti o své kozy starají Meshack se svým kůzletem Předáváme kozy Potravinová pomoc Velmě

Výsledky projektu

k 30. 6. 2017

Dlouhodobě spolupracujeme s 7 základními a středními školami v Keni.

2 školy jsme vybavili knihovnou a do 1 školy jsme doručili učebnice. 6 školám jsme poskytli výukové pomůcky, 4 školám jsme poskytli sportovní vybavení, 1 škola vybudovala betonovou podlahou ve třídách a WC, 1 školu jsme podpořili nádrží na vodu, 1 škola získala solární elektrárnu, 1 školu jsme podpořili finančně na zajištění obědů pro chudé žáky, 1 škola získala dveře do tříd.

74 dětí dostalo kozu.

5 studentů obdrželo jednorázovou finanční podporu.

17 dětí a studentů jsme podporovali nebo podporujeme pravidelně.