ENCZ
logo
presentation image

Otevřená škola

Otevřená škola zpřístupňuje a zkvalitňuje vzdělání pro vesnické děti v Keni.

 

Různými formami podporujeme konkrétní děti i jejich školy, rozvíjíme partnerství mezi školami českými a keňskými.

 

Děti v nouzi je možné podpořit jednorázově. Dostanou od nás kozu a uniformu. Z prodeje kůzlat si pak samy hradí náklady na další vzdělání. Možné jsou i jiné formy jednorázové podpory. Jedná se obvykle o děti, které ztratily jednoho nebo oba rodiče, případně o děti z rodin, které nemohou těmto dětem zajistit další vzdělání.

 

Další možností je pravidelná a dlouhodobá finanční podpora konkrétního dítěte, která je využita na náklady na vzdělání a další výdaje, dle dohody se sponzory. Je možné, aby více sponzorů podporovalo i jedno dítě. Sponzoři od nás dostávají fotografie, informace o dítěti a informace o školních výsledcích 3x ročně. Děti, které potřebují podporu, navrhují jejich pedagogové, kteří znají jejich situaci. Rodiny dětí jsou pravidelně navštěvovány našimi koordinátory, kteří podávají zprávy o situaci dítěte.

 

Keňské školy vybavujeme učebnicemi, výtvarnými či sportovními potřebami a dalšími pomůckami. Některé výukové pomůcky vyrábějí české děti a studenti. Žáci v obou zemích mají také zájem o dopisování s kamarády ze vzdálené země. Velkou část zmiňované podpory nám umožňují české školy, které jsme oslovili projektem Africké vyhlídky. Pomáháme školám také s technickým vybavením. Již jsme zajišťovali vybetonování podlahy ve třídě, školní WC, nádrž na vodu, elektrifikaci třídy nebo dokonce instalací solárních panelů.

 

Díky finanční podpoře České rozvojové agentury a spolupráci s Multikulturním centrem Praha vznikl projekt Shirika, který projekt Otevřená škola ještě prohlubuje.

Fotogalerie

Jak vnímáme Evropu - škola Kawili Jak to vypadá v Evropě - škola Barchando Seminář pro učitele - škola Kawili Učitelé na semináři, škola Kawili Pedagogický sbor, škol Barchando Skupinová práce učitelů - škola Barchando Instalace solárních panelů ve škole Wambasa Počítačová učebna jede na solár Sbírka pomůcek ve škole U Stadionu Předání pomůcek ve škole Barchando Děkujeme za pastelky Dopisujeme si s dětmi ze školy U Stadionu Výukové pomůcky, Karlínské gymnázium Výukové pomůcky ve škole Kandiege Výukové pomůcky z Malostranského gymnázia Nádrž na vodu pro školu Kawili Nádrž je hojně využívaná Knihovna ve škole Kawili Knihovna od ZŠ na Valech Učebnice ke studiu Partnerská škola Nyalunya Plyšáci pro radost Darujeme kozu Kontrolujeme, jak se děti o své kozy starají Meshack se svým kůzletem Předáváme kozy Potravinová pomoc Velmě

Výsledky projektu

k 31. 12. 2016

Dlouhodobě spolupracujeme s 7 základními a středními školami v Keni.

2 školy jsme vybavili knihovnou a do 1 školy jsme doručili učebnice. 6 školám jsme poskytli výukové pomůcky, 4 školám jsme poskytli sportovní vybavení, 1 škola vybudovala betonovou podlahou ve třídách a WC, 1 školu jsme podpořili nádrží na vodu, 1 škola získala solární elektrárnu, 1 školu jsme podpořili finančně na zajištění obědů pro chudé žáky, 1 škola získala dveře do tříd.

74 dětí dostalo kozu.

5 studentů obdrželo jednorázovou finanční podporu.

17 dětí a studentů jsme podporovali nebo podporujeme pravidelně.