ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Velká výzva

 Potřebujeme zalít, abychom vyrostli. 

   Přestože se nám daří, naše práce přináší mnoho pomoci i radosti, rok 2019 bude pro nás náročný. Rozhodli jsme se znovu nežádat o dotace v ČR, protože jsme vyhododnotili jejich zaměření jako nekompatibilní s našimi hlavními cíli. Čas, který jsme dříve věnovali práci na dotovaných projektech, chceme investovat  do kvalitního řízení našich projektů v Keni a také do nastavení nových finančních zdrojů. Tak, jak k tomu vedeme lidi v Keni, i my, jako organizace, chceme být více finančně soběstačnými. To se ale nestane ze dne na den. Než toho dosáhneme, budeme potřebovat vaši pomoc.

   Hledáme 100 lidí, kteří budou přispívat na projekt Školní tréninkové farmy částkou 300,- kč měsíčně po dobu 1 roku. S touto podporou to zvládneme a kontinuita projektu nebude ohrožena. Přijmete naši výzvu? Všem dárcům děkujeme.

   Příspěvky je možné zasílat na sbírkový účet 98309830/0300. Pokud nám zanecháte kontakt, budeme Vás informovat jak projekt pokračuje a jak byly finance využity. Samozřejmě pro Vás připravíme darovací smlouvu a potvrzení pro odpočet z daní.