ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Školní tréninkové farmy

I ti nejchudší budou mít přístup k zemědělskému vzdělání

a zajistí si vlastní potraviny a příjmy.

    Lidé na keňských vesnicích často vlastní políčko a chtějí na něm hospodařit, ale nemají ani základní zemědělské vzdělání. Zřizujeme tréninkové farmy v  lokálníchi školách, se kterými spolupracujeme. Studenti i jejich rodiče se zde naučí vše potřebné pro to, aby si na svých políčkách mohli vypěstovat potraviny, případně aby je proměnili v ekonomicky produktivní farmy.

   Výuka bude probíhat formou seminářů a praktickými demonstracemi na farmě. Budeme vyučovat jak základy rostlinné, tak živočišné výroby, ale i konkrétní specializace (zelenina, ovoce, luštěniny, byliny a léčivky, stromy…., drůbež, ryby, včely, kozy…uskladnění a zpracování, marketing…). Všichni studenti budou participovat na obhospodařování školní farmy. Pouze po splnění podmínek a uvedení získaných poznatků do praxe mohou postoupit do další, specializovanější úrovně výuky. Úspěšní absoloventi se budou podílet na financování dalších ročníků zemědělského vzdělávání.

   Školy získají potraviny pro své kuchyně. Studenti si odnesou znalosti, osiva a sadby. Podpoříme rozvoj drobného farmaření v mnoha specifických odvětvích. Vesnickým rodinám tak dáme příležitost ke slušné obživě. Obohatíme a zkalitníme produkci lokálních potravin. Nejúspěšnějším farmářům pomůžeme založit družstvo, které bude koordinovat marketing jejich produktů.

 

Přidejte se!

Přispějte 1 nákupem na vybavení farem v Keni.

více

Díky vaší pravidelné podpoře můžeme projekt rozvíjet.

více

Chcete "být při tom"? Spolupracujte s námi!

více

 

Tento projekt finančně podpořili:

          

Výsledky projektu

Projekt byl zahájem v lednu 2017.

Vybudovali jsme školní tréninkovou farmu v základní škole Ndere.

Na pozemcích cca 0,5 ha hospodaří přes 50 žáků a jejich učitelé.

V červenci 2017 začali sklízet 1. plodiny.