ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Shirika - partnerství škol

Shirika rozvíjí partnerství mezi českými a keňskými školami.

Projekt Shirika navazuje na shodnou ideu projektu La Ngonpo, který realizuje Multikulturní centrum Praha a používá modifikované výukové materiály vytvořené v rámci tohoto projektu. Projekt je určen pedagogům a žákům 2. stupně ZŠ a studentům nižších ročníků 8letých gymnázií. 

 Základními pilíři projektu je rozvoj kompetencí pedagogů v globálním rozvojovém vzdělávání GRV,osobní zkušenost žáků s GRV a rovnocenný rozvoj partnerství mezi českými a keňskými školami, který je obohacující a přínosný pro obě strany. Ve spolupráci s MKC Praha realizujeme semináře pro pedagogy a dále pak ve spolupráci s místními pedagogy vzděláváme žáky pomocí programů, které jim pomohou pochopit rozdílnosti i podobnosti života jejich vrstevníků v méně rozvinutých zemích. Hlavní náplň projektu pak spočívá ve vlastní spolupráci partnerských škol. Ty v průběhu roku vyučují souběžně podle metodiky La Ngonpo. Témata a aktivity z tohoto dvoujazyčného manuálu je možné uplatnit v různých předmětech. Žáci si pak vzájemně své výstupy porovnají a mají možnost na ně reagovat a dále spolu komunikovat.

Výsledky projektu

k 31. 12. 2016

Vytvořili jsme partnerství mezi 7 - ti českými a 6 - mi keňskými školami.

Uspořádali jsme ve spolupráci s MKC 3 vzdělávací programy pro pedagogy v ČR, 5 vzdělávacích programů pro pedagogy v Keni, 53 vzdělávacích programů pro žáky v ČR, 7 vzdělávacích programů pro žáky v Keni.

Projekt byl ukončen k 31. 12. 2016