ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Zařiďte školu

Kvalitně vybavená škola poskytuje kvalitnější vzdělání.

 

 Chcete - li finančně podpořit některou základní nebo střední školu na keňském venkově, seznámíme s vaším záměrem vedení zvolené školy a požádáme je o jejich návrh využití. Pokud budete s jejich návrhem souhlasit, náš keňský koordinátor podporu pro danou školu zrealizuje. Poskytneme Vám zprávu o realizaci s fotkami a potvrzení vedení školy o převzetí daru. 

 Může se jednat i o menší částky. Takovouto formu podpory jsme již několikrát realizovali se skupinou dětí, například se školní třídou. Děti tak získají přímou zpětnou vyzbu a infomrace o tom, co mohou vlastním přičiněním zlepšit.

 Pokud jste učitel nebo pracujete s dětmi, můžeme zvážit možnost dobrovolnictví v Keni, kde lze udělat vzdělávací program pro tamní pedagogy nebo děti.

 

Rádi vám sdělíme více informací. Kontaktujte nás.

Osobní příběh

Maminka Meshacka (2014)

| 15.09.2014
Nedávno jsme několik koz prodali a Meshack teď má 2 krávy.
Čtěte dále Další příběhy