ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Globálně zodpovědná města

Tolik skvělých věcí můžeme dělat společně

   Uvědomili jsme si, že město Litoměřice je ideálním příkladem toho, co se začne dít, když vedení města není lhostejné k dění ve světě a rozhodne se jednat s ohledem na globální zodpovědnost. V Litoměřicích proběhlo již mnoho událostí, akcí a aktivit, které přispívají k tomu, aby se náš svět stal lepším. Díky koordinaci pracovníků města se do nich zapojila celá řada institucí, organizací, škol, firem i jednotlivců. Podporujeme tak nejen potřebné lidi v chudších částech světa, ale i komunitní dění v našem městě.

   Projekt „Globálně zodpovědná města" je skvělou příležitostí pro představitele měst, obcí či místních akčních skupin, ale i škol a organizací, aby začali s naší podporou rozvíjet globální zodpovědnost ve svých regionech. Můžeme pro jednotlivá města a obce vypracovat konkrétní plán rozvoje globální zodpovědnosti, poskytnout odborné poradenství, doporučit vhodné partnery, uspořádat výstavy, besedy nebo pomoct s realizací vašich aktivit. Je možné využít našich teoretických i praktických zkušeností a kontaktů. Pro zájemce z měst a obcí nabízíme propagační materiály jako např. letáky, video nebo internetové bannery.

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

 

Tento projekt finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí, Česká rozvojová agentura.

                         

 

     

Výsledky projektu

k 30. 6. 2017

spolupracujeme s městy

Litoměřice, Štětí, Třebíč, Kroměříž

a místní akční skupinou Rozkvět.