ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

k 15. 9. 2015

jsme navázali spolupráci s městy

Štětí, Třebíč, Jihlava, Dačice

a místní akční skupinou Rozkvět