ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Nabídka programů

Africká realita z různých úhlů

 

Za školáky do Afriky
Jak to vypadá v keňských školách? Kdy mají prázdniny, když je tam celý rok léto? Co dělají děti doma, když přijdou ze školy? To vše a mnohem více ze života keňských dětí se dozvíme v programu, který je bohatě doplněn fotodokumentací a dalšími aktivitami. Ukazuje význam vzdělání, příčiny jeho nedostupnosti, důsledky jeho nedostatku a výhody vzdělané společnosti.

Program trvá 2 vyučovací hodiny,  je určen především pro žáky 1. - 5. třídKeňa – země kontrastů
Vydáme se na safari po zemi, která má velmi pestrou přírodu, na fotografiích si přiblížíme faunu i floru východní Afriky, seznámíme se i s kulturní a sociální pestrostí Keni. Probereme si příklady environmentálních problémů, kterým tato tropická země čelí a budeme hledat řešení konfliktu mezi obyvateli vesnic a strážci národního parku. Lze zahrnout i více poznatků z geografie východní Afriky.

Program trvá 2 vyučovací hodiny a je modifikován pro žáky 1. - 9. tříd a studenty středních škol.Jaká pomoc opravdu pomůže?
Účelem programu je rozproudit diskuzi nad formami rozvojové spolupráce a jejími dopady na obyvatele rozvojových zemí. Na konkrétních příkladech z Keni si ukážeme různé formy vnější pomoci i podpory místních aktivit. Budeme hledat naději tam, kde zdánlivě není. Zkusíme si, jak může vypadat život mladého člověka uprostřed chudinského slumu.

Program trvá 2 vyučovací hodiny a je určen žákům 5. - 9. tříd a studentům středních škol.Pozitivní život
Jak funguje společnost, kde se slova malárie, sirotek, HIV pozitivní nebo opatrovník vyslovují tak běžně jako u nás rýma, rodič, pojištění nebo lékař? Nahlédneme do života lidí, kteří tvoří většinu na této planetě, lidí, kteří jsou ohrožování nebezpečnými nemocemi a nemají přístup k potřebné lékařské péči. Zamyslíme se nad tím, zda je tento stav nevyhnutelný nebo zda lze něco změnit.

Program trvá 2 vyučovací hodiny a je určen žákům 5. - 9. tříd a studentům středních škol.

 

Vlastníma rukama – Fair Trade po africku

Seznámíme se s přírodními materiály, které se používají ve východní Africe a s životem drobných řemeslníků. Žáci se dozvědí o výhodách systému Fair Trade a v čem se tento způsob obchodu liší od obchodování běžného. Dostanou příležitost si vlastnoručně zkusit opracovat mastek – nejměkčí nerost.

Program trvá 2 vyučovací hodiny a je možné ho modifikovat pro žáky 1. – 9. třídy.

 

Jak vnímáme Afriku

Soubor 5 aktivit, které žáky více než s faktickými informacemi seznámí s předsudky, které si o Africe utváříme. Dále se aktivity věnují tématům jako chudoba, hlad, jejich příčinám a řešením. Program je hodně postaven na diskuzi žáků, práci ve skupinách. Je víc o vlastních názorech než o zaručeně správných odpovědích.

Program je určen žákům od 4. třídy a celý blok je 3 hodinový (lze ho rozdělit, případně zkrátit a realizovat pouze některé aktivity.)

 

Svět v pohybu

Tento program se věnuje migraci. Prozkoumáme historické aspekty migrace a její vliv na utváření společnosti. Budeme se věnovat tématu migrace v současnosti z globálního hlediska, zamyslíme se nad příčinami migrace i různými přístupy k migračním vlnám. Žáci se prakticky vyzkouší soužití dvou sociálních skupin, které stojí na odlišných hodnotách.

Program je určen žákům 2. stupně ZŠ a studentům středních škol. Trvá 2 vyučovací hodiny.

 

Jeden den s Bantou

Výstava velkoformátových fotografií, které zachycují jeden běžný den osmileté dívky Banty, která žije ve slumu Kibera a navštěvuje komunitní školu místní baptistické církve. Fotografie krásně a jednoduše zachycují normální dětský život i prostředí slumu.

 Výstava je instalována na přenosných stojanech určených do interiéru. Dle dohody zajistíme její dovoz a instalaci.

 

Kde se šije férově

Výstava 10 - ti fotografií z textilních dílen z různých koutů světa, kde vznikají oděvy nebo koberce v rámci Fair Trade. Fotograife jsou ve formátu A3, lze je tedy pohodlně zaslat na místo konání výstavy.

Osobní příběh

Pozitivní život (2013)

| 15.09.2014
Dne 4. 4. 2013 proběhla na ZŠ U Stadionu v Litoměřicích přednáška o pozitivním životě, která navázala na naše hodiny etické výchovy a zajímavě propojila vyučování s realitou všedních dnů.
Čtěte dále Další příběhy