ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Africké vyhlídky

Africké vyhlídky jsou určeny českým školám a široké veřejnosti

 

   Společně prozkoumáme vzdálený svět Afriky skrze vzdělávací programy zaměřené na některé problémy tohoto kontinentu. Nabídky využívají především základní a střední školy. Děti shlédnou řadu fotografií s výkladem a mají možnost nad aktuálními otázkami diskutovat, zapojí se do interaktivních činností. Když mají možnost samy uvidět, prozkoumat a pochopit, mohou se lépe angažovat nejen ve vzdálených záležitostech, ale i v běžných situacích vlastního života. Témata besed a výstav jsou poutavá i pro veřejnost.

   Vzdělávacími programy spolupráce se školami často teprve začíná. Žáci a studenti mohou pro své vrstevníky v Keni připravit výukové pomůcky nebo si s  nimi mohou i dopisovat.  O dopisování je velký zájem v obou zemích. Díky němu si děti nejen procvičí angličtinu, ale především získají kamaráda.  Školy se mohou zapojit i do projektu Otevřená škola nebo spolupracovat s partnerskou keňskou školou v rámci projektu Shirika.

Fotogalerie

Africký den na ZŠ Masarykova Beseda na pedagogické fakultě, Ústí n. L. Etnoden na ZŠ Boženy Němcové Jak vnímáme Afriku Keňa - země kontrastů Laskavé zastavení v Klubíčku Nošení vody Pomůcky z Lovosického gymnázia Prezentace na SŠ MVV, Praha Takhle duní déšť, ZŠ Bratrská, Praha Dun Dun 2011 - tanec Dun Dun 2011 - bubny Výstava a školní pomůcky v ZŠ Bohušovice Za školáky do Afriky - 2. ZŠ Roudnice n. L. Výstava ve společnosti Siemens Výstava na hradě v Litoměřicích

Výsledky projektu

k 30. 6. 2017

Uspořádali jsme 201 prezentací, kterých se zúčastnilo celkem 5 240 dětí a 740 dospělých

Uspořádali jsme 37 výstav

Uspořádali jsme 6 ročníků  festivalu Dun Dun