ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Pomáhejte s námi!

Evaluační setkání La Ngonpo a Shirika

16. října proběhlo v Praze Evaluační setkání učitelů, kteří jsou zapojeni do projektů Shirika a La Ngonpo. Setkání organizuje Multikulturní centrum Praha, které je realizátorem projektu La Ngonpo ve spolupráci se ShineBeanem, který realizuje projekt Shirika. Setkání je určeno jak zkušeným učitelům, tak nováčkům, kteří s projekty na svých školách teprve začínají. Vzdělávat se musí nejenom žáci, ale také ti, kteří jim jsou vzorem. Program kladl především důraz na vzdělanost a povědomí žáků vyplývající z vlastních zkušeností a získaných důkladnějších informací. Proto náš příspěvek objasňoval učitelkám skutečný život v Keni, tamější úroveň vzdělání a jeho dostupnost. Jeden blok setkání byl věnován zhodnocení průzkumu Jak vznikají stereotypy.

                                                                          

Někteří učitelé již několik let realizují projekty Shirika nebo La Ngonpo. V průběhu setkání tak přispěli řadou postřehů i praktických rad. Mile nás překvapilo například, že někeré aktivity lze šikovně zahrnout i do předmětů jako je matematika a čeština. Kromě našich zástupců se semináře zúčastnili také učitelé z Karlínského gymnázia (Praha) a Jungmannovy ZŠ (Roudnice n. L.), s nimiž nově spolupracujeme na projektu Shirika. Jako naši prostředníci pak mohou dětem věrohodně vyprávět o dětech z afrického kontinentu.