ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Pomáhejte s námi!

Projektový den Kruhy na základní škole U Stadionu

   24. 10. 2014 proběhl na škole U Stadionu v Litoměřicích dlouho a pečlivě připravovaný projektový den Kruhy v rámci projektu Shirika, který společně realizujeme. Zapojily se všechny třídy, tedy cca 450 dětí a pomáhali všichni učitelé.

   Cílem projektu Shirika je rozvíjet partnerství mezi českými a keňskými školami formou shodné metodiky, kterou obě školy používají současně ve výuce nejrůznějších předmětů. Žáci pak mají možnost porovnat výsledky svých prací s výtvory ze školy v 2. zemi. První modul projektu se věnuje právě tématu kruhy a nabízí řadu aktivit, které pomohou dětem poznat sebe, své okolí i kamarády ze vzdálené země.

   Ve škole U Stadionu pojali své zapojení do projektu Shirika opravdu ve velkém stylu, všichni pedagogové se podíleli na přípravě  programu tak, aby se žáci naučili co je třeba a ještě aby je probíraná témata a aktivity bavily. Děti si během dne vyzkoušely porovnat fotografie z ČR a z Keni, povídaly si o tom, co o Keni vědí a co by se rádi dozvěděly, pak společně ve třídách vytvářely postavičku, na které ztvárnily co mají či nemají rádi a kdo vlastně jsou. Za domácí úkol měly přinést jakýkoliv předmět, který má kruhový tvar. Ty pak celá škola shromáždila v centrálním kruhu v tělocvičně. To bylo ale věcí. Jako pozdrav do partnerské školy Barchando v Keni se na závěr celá škola vyfotila ve velmi vydařené formaci kruhu. Zatímco mladší děti utíkaly po obědě domů, starší žáci si ještě polámali hlavu s kruhy matematickými.

   Byla to nádhera! Navíc program žáky i bavil. Jistě se dozvěděli i mnoho nových informací. Školní reportéři celé dění monitorovali a o projektovém dni napsali článek do místních novin. Těšíme se na výstupy, které dostaneme z Keni i na další projektový den.

   Děkujeme vedení školy, všem pedagogům i žákům ze ZŠ U Stadionu za tak krásný den!

Fotogalerie

Porovnávání fotek Kdeže ta Keňa je? Malí kreslí Otázky a odpovědi Tvoříme paňáky Shromažďujeme kruhy Školním novinářům nic neunikne Joo, bylo to dobrý My jsme kruh