ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Pomáhejte s námi!

Omluva za selhání jednotlivce

OMLUVA ZA SELHÁNÍ JEDNOTLIVCE

Dne 25.4.2016 na osvětové akci "Zdravé potraviny - co třeba luštěniny" se naše bývalá pracovnice dopustila zcela nepřijatelného incidentu.

ZA SHINEBEAN SE OMLOUVÁME VŠEM, KTERÉ TENTO INCIDENT POŠKODIL NEBO SE JICH JAKKOLIV DOTKL.

Slečna Humňalová měla za úkol připravit a realizovat aktivitu určenou mladším dětem. Její obsah s nikým z naší společnosti předem nekonzultovala. Rozhodla se pro seznámení s různými druhy zeminy a jejich vlastnostmi. V rámci této aktivity se měli děti trefovat na několik terčů. Bohužel, velice nešťastně a nedomyšleně k jednomu terči umístila kresbu pana prezidenta.

Když jsme se to dozvěděli, byli jsme zcela šokováni a od této aktivity se plně distancujeme. Slečna Humňalová jednala v rozporu s cíly, zásadami a etickým kodexem naší společnosti. Na základě tohoto incidentu jsme s ní rozvázali pracovní poměr ve zkušební době.