ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Pomáhejte s námi!

Informační setkání o projektu Shirika

Na základě dotazů ze strany rodičů jsme se rozhodli uspořádat Informační setkání o projektu SHIRIKA. To se konalo 11. 12. 2014 ve škole U Stadionu. Nahlásily se desítky zájemců, ale nakonec jsme se sešli v menším počtu. Na programu bylo seznámení s vlastním projektem, fotoprezentace o situaci v partnerských keňských školách a návrhy možné spolupráce s rodiči nebo zájemci o dobrovolnictví. Přítomní měli k projektu a k situaci na keňských školách řadu otázek. Do projektu Shirika se zapojilo 500 litoměřických dětí.

DĚKJEME VEDENÍ A PEDAGOGŮM ŠKOLY U STADIONU, která nám umožnila uspořádat setkání v jejich prostorách.

DĚKUJEME FIRMĚ INTERKOV, která projekt Shirika sponzoruje.

Fotogalerie