ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Pomáhejte s námi!

Besedy ve škole Na Valech

Den před Mikulášem jsme měli domluvené 2 besedy na základní škola Na Valech pro 8. a 6 třídy. V rámci Jak vnímáme Afriku jsme se dostali k příčinám chudoby, vysvětlili jsme si co je to korupce a jak může způsobovat hlad. Věnovali jsme se i adopcím na dálku a dalším formám podpory.  S velkým potěšením jsem odkazovala na již tradiční pomoc ze školy Na Valech, která již někoilk let směřuje do keňských škol. Žáky hodně zajímal život dětí v Africe. Dostala jsem také otázku, zda mám Afriku ráda. Tak na tu jsem odpovídala opravdu ráda.

Fotogalerie