ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Osobní příběhy

Babička Belindy (2014)

Babička Belindy (2014)

Je mi něco přes 70 let. Měla jsem 9 dětí, z nichž 7 již zemřelo. Starám se o 8 jejich vnoučat a pravnoučat. Když děti odejdou do školy, já se postarám o dobytek a práci na farmě. Musím to zvládnout, nikdo jiný tu není.