ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Etický kodex

Jednejte s lidmi tak, jak chcete, aby jednali oni s vámi

 

Základní hodnoty

 1. Přejeme druhým lidem takové dobro, o jaké usilujeme sami pro sebe.
 2. Respektování a uplatňování základních lidských hodnot (spravedlnost, pravda, láska, pokora, soucit, odpuštění, tolerance, svoboda, zodpovědnost, poctivost…) je otázkou naší osobní cti.
 3. Přijímáme zodpovědnost za svoje činy a jejich dopady z globálního hlediska.
 4. Respektujeme platné zákony a nařízení zemí, ve kterých působíme.
 5. Žádným způsobem se nezapojujeme do činností, které lze označit za korupční.
 6. Chováme se zodpovědně vůči těm, kterým se snažíme pomoci i vůči těm, kdo nás podporují.
 7. Základním kritériem rozdělování pomoci je míra potřebnosti a vlastní aktivita příjemců. Dodržujeme nestrannost a rovný přístup.
 8. Nepřijímáme finanční ani jakékoliv jiné dary od fyzických či právnických osob, o kterých víme, že jednají v rozporu s morálními hodnotami, porušují platné zákony nebo provádějí činnosti, které jsou v rozporu s etickým kodexem ShineBean.
 9. Odmítáme manipulaci, agresi, násilí či zneužívání v jakékoliv formě.
 10. Jsme apolitickou organizací. Jsme otevřenou skupinou.

 

Pracovní vztahy

 1. Plně uznáváme rovnost všech lidí a právo každého spolupracovníka na náboženskou a politickou svobodu.
 2. Požadujeme osobní iniciativu, aktivitu a zodpovědnost u všech našich spolupracovníků.
 3. Jednáme čestně, upřímně a důvěryhodně. Při své práci jednáme v souladu s cíli a záměry ShineBean.
 4. Jsme vždy přístupní názorům druhých a vnímaví k jejich potřebám. Jsme ochotní společně hledat optimální řešení a řešit konflikty.
 5. Pečujeme o námi svěřené hmotné či nehmotné statky a nedopustíme, aby byly zneužity k osobním zájmům či jinak.

 

Praktické uplatnění etického kodexu

 1. Chování v souladu s etickým kodexem ShineBean je závazné pro všechny spolupracovníky ShineBean
 2. Porušení etického kodexu může mít za následek zahájení disciplinárního řízení, ukončení spolupráce nebo jiná nutná opatření.
 3. Správní rada ShineBean je zodpovědná za dohled nad dodržováním tohoto kodexu a přezkoumání případných porušení.

Keňský zápisník

Tradice (2008)

Jiný kraj, jiný mrav. I tak běžná věc jako je pozdrav může být komplikovanou záležitostí.
Čtěte dále Další příběhy