ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Co chceme

 

Změna od pasivní sebestřednosti k aktivní zodpovědnosti

 

Poslání

 

1. Inspirace ke změně myšlení v oblasti rozvojové spolupráce, k aktivnímu převzetí osobní zodpovědnosti vůči lidskému společenství a za konstruktivní využívání vlastních možností.

 

2. Spolupráce zaměřená na odstraňování chudoby a jejích důsledků z globálního hlediska.

 

3. Podpora vzdělání zaměřená na děti i dospělé ohrožené chudobou.

 

4. Podpora soběstačnosti, dlouhodobé udržitelnosti ekonomického rozvoje a pomoc při zahájení podnikatelských činností.

Keňský zápisník

Doprava v Nairobi (2009)

V Keni se jezdi vlevo. Alespoň teoreticky. Při své první cestě z letiště jsem zjistila, že víc běžné je jezdit středem.
Čtěte dále Další příběhy