ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Novinky

Sbírka pro chudé žáky

 

Škola Barchando se rozhodla uspořádat finanční sbírku, která by zajistila budoucí stravování pro ty, kteří si to nemohou dovolit. Řada dětí chodí v přestávce na oběd domů, kde jim maminka navaří. Některé děti to mají příliš daleko a nosí si jídla sebou. Jsou zde ale stále děti, které se jen dívají, jak ostatní obědvají, jelikož na jejich svačiny a obědy rodina nemá.

Sbírka, která zajistí stravování nejchudším.

3. 4. se ve škole uskuteční „Fundraisingový den“. Pozvaní budou všichni dobrosrdeční obyvatelé, rodiče a přátelé školy. Začne se programem naučeným žáky (písněmi a modlitbami), poté se přejde k hromadné sbírce.

Jak přispět a pomoci?

Škola vyzývá kohokoli, proto jsme se rozhodli informovat vás o jejích krocích a zapojit se do sbírky. V případě, že se rozhodnete pomoci zajistit dětem stravování, zašlete jakýkoli finanční dar na náš účet veřejné sbírky 98309830/0300 a do zprávy napište "Barchando". My vás následně spravíme, jak sbírka roste a jak jsou využívány její zdroje.

Fotogalerie