ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Novinky

Příběh Velmy

 Naše keňská pracovnice Caroline právě navštěvuje děti, kterým se ShineBean rozhodl pomáhat. Většina z nich pochází z nemajetných, rozvrácených rodin, jež nejsou samy schopny zaopatřit dětem vzdělání či příjem na lepší budoucnost.

Jména dětí, které si svou pílí a inteligencí zaslouží naši pozornost, nám poskytují školy, se kterými spolupracujeme na projektech. Nicméně děti nedostávají pouze jednorázový dar, monitorujeme a podporujeme je po celou dobu studia a lecky i po jeho ukončení. V průběhu kontrolních návštěv narazila Caroline na dramatický vývoj v životě absolventky ZŠ Velmy.

                                           

Nezřídka se stává, že vícečetná rodina v Keni provdá své nejstarší dcery nebo je pošle do práce bez ohledu na jejich věk, vůli či ambice. Totéž se stalo i Velmě (16 let), kterou rodiče přesvědčili, aby odjela za tetou vyučit se krejčovství. Velma s těžkým srdcem souhlasila, i když si vždy přála být učitelkou. Namísto výuky ji bohužel čekaly jen domácí práce u své hostitelky. Nyní se Velma vrátila zpět k rodině. Se souhlasem Velminých rodičů jsme se rozhodli zajistit její nástup na střední školu, za což je velmi vděčná. Její školní výsledky byly vždy výborné, a proto věříme, že se Velma této šance pevně chytí.