ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Novinky

V Tabace o slepice více

Ve vesnici Tabaka již řadu let spolupracujeme s místními kameníky. Ti pro nás vyrábějí krásné předměty v mastku, které my v rámci projektu Artworkshop nabízíme v Čechách. Jedním z pravidel Artworkshopu je, že určitou částku z ceny, kterou za výrobky zaplatíme, přidáme do sociýlního fondu. Po určité době pak z naspořených peněz umožníme zapojeným řemeslníkům uskutečnit projekt, který přinese užitek jim všem dohromady a i jejich okolí.

Naši řemeslníci v Tabace se rozhodli, že společně začnou chovat kuřata. Příjem z prodeje vajec jim přinese další příjem a zároveň nabídnou své komunitě nedostatkové zboží. Po jejich rozhodnutí jsme si společně sedli, ujasnili jsme si, co bude chov slepic obnášet a kdo se bude starat o co. Letos v červnu se začalo se stavbou kurníku. Dále je na řadě nákup vybavení a vlastních slepic. Přejeme novým chovatelům, aby se jim chov dařil.

Práce těchto kameníků zaujala i účastníkydětského letního kurzu jogy, kteří si zkoušeli opracovat mastkové srdce. Na chov kuřat v Tabace společně přispěli částkou 2100,- Kč. Moc a moc jim děkujeme! Budeme tak moci startovat s větším počtem slepic.

Fotogalerie

Název