ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Novinky

Dárcovský den v Barchandu

Na počátku dubna se uskutečnila sbírka pro pokrytí výdajů obědů pro všechny studenty na škole (488 studentů) bez ohledu na jejich etnické příslušenství, víru či sociální zabezpečení.

Jak již bylo uvedeno výše v článcích, mnohé děti bydlí od školy příliš daleko, aby stihly během 90 minut navštívit domov a opět se vrátit na vyučování. Některé děti (a není jich bohužel málo) na každodenní obědy nemají peníze. Škola Barchando si proto od září najímá lán pole, kde pěstuje kukuřici, brambory, fazole, aby své studenty nejen přiučila, ale i uživila. Jelikož na tak šlechetný plán neměla dostatek finančních prostředků a matriálů, rozhodla se uspořádat veřejnou sbírku.

Onen rozhodující den se opravdu vydařil. Počasí přálo, jedlo, pilo a slavilo se. A bylo také co. Jejich sponzoři, kteří den organizovali, byli opravdu štědří a společně s naším nemalým příspěvkem (shromážděným českou školou U Stadionu z Litoměřic) se vybralo 48.700Kč (200.000 KES).

Částka natolik ohromila vedení školy, že se rozhodli ji z části využít i na opravu střechy. Ředitel, učitelé a především žáčci a jejich rodiče všem přispěvatelům moc děkují. My se s vděčností připojujeme, níže přikládáme fotografie z charitativního dne i se zachyceným křídlem školní budovy, které se brzy bude pyšnit novou střechou.

Fotogalerie