ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Novinky

Bezpečněji na škole Ndere

Základní škola v Ndere již před rokem zahájila rekonstrukci budovy, jelikož mnohé její třídy byly ve velmi zchátralém stavu. Škola sídlící poblíž hranic s Ugandou nabízí dětem 8 tříd.

Když jsme se zeptali vedení, jak co nejeefektivněji přiložit ruku k dílu, požádali nás o kvalitní kovové dveře. Dveře, které je ochrání před nepřízní počasí, izolují je před okolním hlukem, ale především zabrání dalším krádežím školního vybavení a pomůcek.

 

                      

 

Čtyři nové a bytelné dveře jsou výsledkem sbírky na ZŠ Masarykova v Litoměřicích, kde bylo nashromážděno 6.000 Kč, a výtežkem 2.002 Kč z workshopu "Postavme africkou vesnici" na festivalu Dun Dun. Žáci ZŠ Masarykova získali tyto peníze prodejem svého fairtradového občerstvení na školní akci Férová večeře a přáli si je využít na podporu školy v Keni. Benefiční workshop připravili pracovníci knihovny K. H. Máchy. Především děti si zde mohly vyzkoušet řadu činností běžných v africké vesnici.

 

                                     

 

Festival Dun Dun byl pořádán fairtradovým městem Litoměřice a ShineBean o.p.s ve spolupráci s řadou dalších partnerů. Tímto děkujeme všem, co se podíleli na obou akcích, všem, kteří nám důvěřovali a přispěli nemalými prostředky k dobré věci. Vždyť díky vám má nyní přibližně 200 žáků v Ndere  nejen pocit bezpečí, ale i větší šanci se něco ve škole naučit. Vděčnost se rozhodl vyjádřit i ředitel školy Ndere, pan James Were Gumo, když nám zaslal dopis s poděkováním od žáků, učitelů i od místní komunity.