ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Novinky

5 sirotků a 1 dveře

Z prodeje zeleniny z tréninkové farmy zaplatila škola Ndere školné pro 5 sirotků a chystá se nakoupit pro dalších 5 sirotků školní uniformy. Kovové dveře do třídy, které zaplatili žáci ze ZŠ Masarykova v Litoměřicích, jsou už také dávno na svém místě. Máme radost, že se pomoc potřebným rozrůstá.