ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Keňský zápisník

Tradice (2008)

Tradice (2008)

Během pobytu na vesnicích jsem poznala trochu z místních tradic. Například samozřejmě vždy musíte pozdravit známého. A když vás zdraví někdo neznámý, stává se tím vaším známým. Nestačí pouze zamávat a říct třeba „Jambo“. Musíte přijít k němu, srdečně si s ním potřást rukama a i se všemi, kdo ho provází, vzájemně se představit a chvíli s nimi poklábosit. I když jedete autem, musíte se s každým známým zastavit. Vidíte – li příbuzného, musíte projevit o to víc radosti a strávit s ním podstatně víc času. Lidé zde obvykle nechodí sami, ale ve skupinách. Výsledkem je, že všichni mají velmi mnoho přátel, takže pokud jde nebo jede po ulici skupina 5 lidí, nejméně každého druhého kolemjdoucího někdo ze skupiny zná, takže strávíte většinu dne potřásáním rukou s desítkami lidí, společenskou konverzací a neustálým představováním dalším novým známým. Lidé také velmi rádi zvou na návštěvy a přijít na návštěvu ke komukoliv můžete kdykoliv a pod záminkou, že jste ho přišli pozdravit, můžete v jeho domě strávit neomezené množství času.