ENCZ
logo
presentation image

!!!VELKÁ VÝZVA!!!

Pro projekt Školní tréninkové farmy hledáne 100 dárců, kteří budou přispívat měsíční částkou 300,- kč po dobu jednoho roku.

PŘIDÁTE SE?

Keňský zápisník

Krajina (2008)

Krajina (2008)

Nejdřív náznak pralesa, pak ostrý sráz s úchvatným výhledem do Rift Valey, obrovského údolí, které vypadá jako na safari – široké pláně s křovíčky, akáciemi a horami na obzoru.  Po pláních se procházeli červení Masajové se stády krav v oblacích prachu, stáda zeber a antilop bez Masajů. Jeli jsme po rozestavěné -  terénní cestě plné prachu a výmolů.  Pak následovaly kopečky všude oseté pšenicí, s roztroušenými akáciemi uprostřed polí. Ty vystřídaly stromovité sukulenty kolem ošklivého města Narok, ve kterém není nic, než všudypřítomný prach. Další kopečky postupně přerostly v krásnou pahorkatinu se spoustou čajových plantáží. Později jsme viděli nádherná zelená údolí s řekami a banánovníky a nakonec nás přivítala suchá rovina s roztroušenými hliněnými domečky a agávemi místo plotů. Ale jen několik kilometrů dál se na podmáčených půdách v okolí Viktoriina jezera pěstovala rýže a na druhé straně zálivu se opět zvedaly hory.